Drukuj
Kategoria: Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek).

Klasy I godz. 9:15 - spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami na boisku szkolnym, a następnie w salach lekcyjnych.
Klasy II i III godz. 9:15 -spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Klasy II wchodzą do szkoły wejściem od boiska szkolnego, klasy III wejściem głównym.

Apelujemy o posiadanie maseczek ochronnych.

Msza Św. w Kościele Św. Krzyża w Rzeszowie  ul. 3-Maja godz. 8:00

Komunikat dyrektora szkoły z dnia 28 sierpnia 2020 roku
Minimalizowanie kontaktów w przestrzeniach wspólnych

W tym celu stosuje się określone reguły:

 Klasy I wchodzą do szkoły od strony parkingu byłego gimnazjum, klasy II- wejściem od boiska szkolnego, klasy III- wejściem głównym od strony parkingu.

 Przemieszczanie uczniów między I i II piętrem odbywa się jednokierunkowo. Schodami obok sekretariatu w górę, schodami w części pogimnazjalnej w dół.

 Uczniowie zmieniają sale jedynie w przypadku zajęć z podziałem na grupy.

 Wietrzenie sal odbywa się podczas krótkich 5 minutowych pauz w trakcie każdej lekcji.

Nauczyciele sąsiadujących sal ustalają czas rozpoczęcia i zakończenia wietrzenia tak, aby ograniczyć wzajemny kontakt uczniów.

 Przed zajęciami z informatyki uczniowie dezynfekują ręce używając dozowników umieszczonych w pracowni.

 Podczas przerw oraz przed i po zajęciach obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych. Uczniowie mogą zdjąć maseczki w salach lekcyjnych na czas zajęć.