Drukuj
Kategoria: Konkursy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG oraz państwowy instytut badawczy NASK zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastyczno-cyfrowym. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, państw-darczyńców tych Funduszy oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów.

 

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy na potrzeby Konkursu tworzą drużyny składające się z maksymalnie 9 uczniów i Koordynatora Projektu (odpowiadającego za udział drużyny w Konkursie). Koordynatorem Projektu musi być nauczyciel zatrudniony w szkole zgłaszającej się do Konkursu.

 

Udział w Konkursie polega na opracowaniu przez drużynę i zgłoszeniu przez Koordynatora Projektu Organizatorowi pracy plastycznej, stworzonej dowolną techniką cyfrową (strona www, aplikacja, wideo, grafika etc.), ilustrującej Fundusze Norweskie i EOG, ich wkład w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski i/lub państw-darczyńców tych Funduszy.

 

Konkurs składa się z jednego etapu, na końcu którego zostanie wyłonionych 100 Laureatów. Nagrodą główną jest wyposażenie Mobilnych Pracowni Komputerowych, składające się z 16 laptopów oraz szafy do ich przechowywania i przenoszenia. Uczniowie i nauczyciele-koordynatorzy zwycięskich drużyn otrzymają również nagrody dodatkowe, na które składają się pendrive, myszka i powerbank.

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.01.2021, natomiast termin zgłaszania prac upływa w dniu 31.03.2021.

 

Szczegółowe informacje nt. Konkursu dostępne są pod adresem: https://otymsiewie.pl/