Drukuj
Kategoria: Konkursy
Odsłony: 2471

Z okazji Europejskiego Dnia Języków 2016 nauczyciele języków obcych zapraszają młodzież III LO na konkurs pt.: „Narysuj mi swój polski / angielski / francuski / niemiecki / hiszpański / rosyjski”.

Cel projektu: 

Projekt ma charakter konkursu interdyscyplinarnego i wpisuje się w obchody Europejskiego Dnia Języków, organizowane od roku 2001 z inicjatywy Rady Europy. Ma na celu podkreślenie talentu artystycznego uczniów w kontekście wielojęzykowym oraz motywowanie ich do wyszukania zwrotów/wyrażeń frazeologicznych w języku polskim i w językach obcych, których się uczą, a które następnie zilustrują w formacie A4 (kartka typu bristol) w dowolnej technice (np. szkic, rysunek, obraz, kolaż itp.) i podpiszą wyrażeniem w oryginalnym brzmieniu w każdym języku. Przykładowe prace z poprzedniej edycji znajdują się na tablicy w sali 48.

W projekt zostanie włączony również samorząd szkolny, który zajmie się organizacją głosowania na najlepsze prace.

Etapy realizacji projektu:

Nauczyciele zapoznają uczniów z ideą Dnia Języków i do 20.09.2016 r. uczniowie przygotują prace.

  1. 21.09.2016  zebrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.
  2. od 22 do 23.09.2016 samorząd szkolny zorganizuje głosowanie na najlepsze prace.
  3. 26.09.2016 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.