e-mail: jubileusz_3lo@onet.pl

adres:
III Liceum Ogólnokształcące,
35-055 Rzeszów
ul.Szopena 11
sekretariat@lo3.resman.pl

telefon:
17-7482870
17-7482895

adres strony www szkoły:
www.3lo.rzeszow.pl