Szanowny Absolwencie!

Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie informuje, że główne uroczystości jubileuszowe, połączone z I Zjazdem Wychowanków, odbędą się 24 września 2011 roku.

Zgłoszenie Wychowanków do udziału w uroczystościach jubileuszowych prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

e-mail:
jubileusz_3lo@onet.pl

listownie:
III Liceum Ogólnokształcące
35-055 Rzeszów
ul.Szopena 11
z dopiskiem Jubileusz

lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenie powinno być połączone z dokonaniem wpłaty kosztów organizacyjnych w wysokości 50 zł od osoby. Koszt udziału w balu wynosi 200 zł od osoby.

W przypadku udziału w uroczystościach jubileuszowych w Filharmonii i w Balu Absolwenta łączna wpłata wynosi 220 zł.

Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj, można ją również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz dokonać wpłaty na konto:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE - NORWID
KREDYT BANK S.A. I ODDZIAŁ W RZESZOWIE
NR KONTA: 28 1500 1100 1211 0006 5231 0000

Potwierdzenie wpłaty prosimy dołączyć do zgłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 177482870 lub kierując pytanie na adres mailowy podany wyżej.

Osoby, które przyślą kartę zgłoszeniową i dokonają wpłaty otrzymają w stosownym czasie zaproszenie imienne, w którym podany zostanie szczegółowy program uroczystości.

W związku z przygotowywaniem do druku „Księgi wspomnień” absolwentów, w której chcemy umieścić informacje o wychowankach Szkoły, prosimy o przesłanie informacji o swoich znaczących osiągnięciach, a także prosimy o zawiadomienie o jubileuszu innych Wychowanków Szkoły, do których nasze informacje jeszcze nie dotarły.


Rzeszów, 6 maja 2011 r.


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Aleksander Bobko