Inauguracja Roku Jubileuszowego

8 listopada 2010 roku w III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie zainaugurowano obchody 100-lecia liceum. W tym roku mija również 25 lat nadania szkole imienia genialnego poety, myśliciela i wszechstronnego artysty – Cypriana Kamila Norwida.

Inauguracja Roku Jubileuszowego
Jubileuszowe Spotkania z Absolwentami
Absolwenci - szkole

Jubileuszowe Spotkania z Absolwentami III LO

W ramach obchodów Roku Jubileuszowego III Liceum Ogólnokształcącego społeczność naszej szkoły gościła znamienitych gości - Absolwentów III LO.

Inauguracja Roku Jubileuszowego

8 listopada 2010 roku młodzież licealna obejrzała program słowno-muzyczny pn. „Przeszłość jest to dziś...” przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem prof. Grety Konefał i prof. Wiesława Pyzi.

Następnie uczniowie oraz nauczyciele liceum przeszli do kościoła pw. Św. Krzyża, aby uczestniczyć w uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. infułat dr Wiesław Szurek- wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, obecnie wikariusz biskupi do spraw formacji kapłańskiej.

Wśród celebransów obecni byli:
- ks. Prałat Władysław Jagustyn – Proboszcz Parafii Św. Krzyża w Rzeszowie,
- ks. mgr Dariusz Mikrut – absolwent III LO, obecnie katecheta w Liceum Norwida,
- ks. lic. Grzegorz Krupa – absolwent III LO
- ks. mgr Andrzej Szpaczyński – absolwent III LO.

Ks. Rektor WSD przekazał wszystkim zgromadzonym na Eucharystii słowa łączności od ks. bpa Kazimierza Górnego – ordynariusza diecezji rzeszowskiej. W wygłoszonej homilii przywołał m.in. słowa znanego liryku C. Norwida „Krzyż i dziecko”. Mówił o roli tradycji i wychowaniu w systemie wartości opartym na prawdzie. Podczas Mszy św. ks. infułat poświęcił nowy sztandar III LO.

do góry...

Spotkanie z Panią Prof. dr hab. Grażyną Prawelską - Skrzypek

17 września 2010 roku zainaugurowaliśmy cykl spotkań z Absolwentami III LO. Gościliśmy Panią Prof. dr hab. Grażynę Prawelską-Skrzypek, która przyjechała do nas z Krakowa.

Pani Profesor pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest specjalistą w zakresie geografii miast i geografii społecznej. W swoich badaniach naukowych zajmuje się m.in. systemem osadniczym, zarządzaniem wielkim miastem, tożsamością regionalną i regionalizmami we współczesnej Polsce.

Po powitaniu tak znakomitego gościa przez młodzież III LO zgromadzeni obejrzeli krótki film promujący szkołę. Następnie głos zabrała Pani Profesor, która ze wzruszeniem mówiła o latach nauki w III LO, serdecznie wspominała nauczycieli, klasę, do której uczęszczała, a także przybliżyła swoją drogę naukową. W dalszej części spotkania odpowiadała na pytania uczniów i wpisała się do „Złotej Księgi Absolwentów III LO”.

Pani Profesor podarowała nam także kilka swoich książek oraz kserokopie dokumentów ilustrujących stopnie naukowe, które uzyskiwała w Uniwersytecie Jagiellońskim. Materiały te wzbogacą wystawę losów absolwentów, którą przygotujemy na Jubileusz III LO we wrześniu 2011 roku.

do góry...

Spotkanie z Iwoną Nierodą

12 października 2010 r. gościliśmy w murach III LO Iwonę Nierodę - studentkę wychowania fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, naszą absolwentkę z 2009 roku. Iwona przybyła do nas ze swoimi kolegami i koleżankami, którzy, podobnie jak ona, trenują kick boxing. Młodzieży towarzyszył trener – Pan Jerzy Pilarz.

Uczniowie naszej szkoły mogli poznać historię startów Iwony w różnych dyscyplinach sportowych, np. biegi górskie stylem anglosaskim, kick boxing, najwyższe osiągnięcia w tych dziedzinach dzięki prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną, a także obejrzeć krótkie filmy z walk Iwony o najwyższe laury.

W drugiej części spotkania zaproszona młodzież zaprezentowała pokaz kick boxingu.

do góry...

Spotkanie z Prof. dr hab. med. Andrzejem Urbanikiem

8 listopada 2010 r. gościł w naszej szkole Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik – lekarz radiolog, profesor i kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pan Profesor obejrzał krótki film promujący III LO, a następnie mówił o radiologii – dziedzinie wiedzy, w której jest wybitnym specjalistą, o czym świadczą międzynarodowe nagrody uzyskane za osiągnięcia naukowe.

Dodajmy, że dorobek naukowy Profesora jest bardzo bogaty, obejmuje 220 pozycji (artykuły, rozdziały w książkach, filmy video, płyty CDR), a także ponad 600 opublikowanych streszczeń prezentacji na kongresach krajowych i międzynarodowych.
Profesor A. Urbanik jest także podróżnikiem. Zwiedził ponad 100 krajów, odbył dwa samotne półroczne rejsy dookoła świata. Jest twórcą popularnego internetowego serwisu podróżniczego Travelbit (www.travelbit.pl).

Następnie Profesor odpowiadał na pytania uczniów naszej szkoły.

Panie Profesorze! Pięknie dziękujemy za spotkanie, wspomnienia, fotografie, które ubogacą wystawę poświęconą losom Absolwentów III LO podczas gali jubileuszowej 24 września 2011 roku.

do góry...

Spotkanie z księdzem Waldemarem Cisło

Dnia 03 grudnia 2010 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbyło się spotkanie z absolwentem naszej szkoły księdzem Waldemarem Cisło.

Ksiądz Waldemar Cisło jest dyrektorem sekcji polskiej Fundacji "Kirche in Not". Na spotkanie przyjechał z Warszawy, gdzie pracuje i posługuje.

W czasie spotkania z młodzieżą opowiedział ciekawe wspomnienia z pobyty w naszej szkole, w czasach uczniowskich, kiedy to nasze liceum funkcjonowało w budynku przy ulicy Orzeszkowej.

Po zakończeniu wspomnień szkolnych ks. Cisło zaprezentował projekcję multimedialną na temat wspomagania biednych Kościołów w Azji, Afryce, czy Ameryce Południowej. Fundacja "Kirche in Not", czyli Kościół w potrzebie, działa na całym świecie, w różnych zakątkach i wspomaga ubogie wspólnoty chrześcijańskie środkami materialnymi w codziennym wypełnianiu ich zadań, czy to poprzez finansowanie budowania świątyń, czy poprzez stypendia dla kleryków przygotowujących się do kapłaństwa, czy poprzez zakup nowych samochodów, czy motocykli.

Ks. Cisło w podsumowaniu zachęcił wszystkich uczestników do większej wrażliwości na biedę ludzką.

do góry...

Spotkanie z dr Jarosławem Źrałką

10 stycznia 2011 roku gościł w naszej szkole dr Jarosław Źrałka – archeolog, absolwent III LO. Dr Źrałka pracuje w Zakładzie Archeologii Nowego Świata Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po serdecznym powitaniu gościa wysłuchaliśmy interesującej prelekcji, której temat brzmiał: „W pogoni za tajemnicami Majów”. Kultura starożytnych Majów to szczególna dziedzina wiedzy, a przede wszystkim pasja dr. Źrałki, bowiem jego zainteresowania archeologiczne datują się – jak sam nam powiedział – na drugą, trzecią klasę szkoły podstawowej.

Majowie w starożytności zamieszkiwali tereny obecnej Gwatemali, Belize, południowo-wschodniego Meksyku, zachodniego Hondurasu i państwa Salwador. To właśnie do Gwatemali pojechał dr Źrałka w 1999 roku z misją amerykańskich studentów w ramach projektu archeologicznego prowadzonego przez Uniwersytet Yale. Natomiast od 2006 roku trwają prace własne archeologów w ramach „Projektu Archeologicznego Nakum” realizowanego w Gwatemali na stanowisku kultury Majów. Kieruje nimi dr Jarosław Źrałka.

Uczniowie III LO, a także goście z I LO w Rzeszowie mogli obejrzeć zdjęcia (slajdy) piramid, świątyń, pałaców, bogato zdobionych płaskorzeźb, ceramikę (kubki, talerze), święte studnie Majów, naczynia, piękne ozdoby z jadeitu.
Dr Jarosław Źałka podarował nam również kilka swoich publikacji, które wzbogacą księgozbiór szkoły, a także wystawę prac naszych absolwentów w związku z jubileuszem 100-lecia szkoły.

Więcej informacji na temat prac wykopaliskowych dr. Źrałki można znaleźć na stronie internetowej: www.nakum.pl

do góry...

Spotkanie z mgr inż. Markiem Dareckim

11 stycznia 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie z absolwentem III LO. Gościem szczególnym był Pan mgr inż. Marek Darecki – obecnie Prezes Zarządu WSK „PZL – Rzeszów” S. A.

Pan Prezes Marek Darecki uczniom naszej szkoły przybliżył temat: „Sens biznesu”. Rozpoczął jednak swoją prelekcję od zaprezentowania zdjęcia z roku 1973, w którym zdawał maturę w III LO. Młodym ludziom zwrócił uwagę na potrzebę ustawicznej pracy nad sobą, inwestowania w siebie. Bardzo ważne jest wykształcenie ogólne, dobra znajomość języków obcych, a także stawianie sobie celów w życiu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i inne wartości, np. odpowiedzialność, lojalność.

Mówił o zjawiskach technicznych, którymi zajmuje się od wielu lat. Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej ze specjalnością silniki odrzutowe. Od ponad trzydziestu lat pracuje w przemyśle lotniczym, od dwunastu lat jego firma uzyskuje wysokie wyniki na rynku międzynarodowym. Świadczy o tym produkcja komponentów lotniczych, silników do samolotów i innych wyrobów.

do góry...

Spotkanie z Prof. dr hab. Aleksandrem Bobko

2 lutego 2011 r. gościł w naszej szkole Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, wykładowca filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pan Profesor jest Absolwentem III LO.

Podczas spotkania z młodzieżą wspominał czas spędzony w Liceum. Mówił, iż lubił tę szkołę i lubił się uczyć. Wprawdzie młodość pokolenia, które reprezentuje, przypadła na zupełnie inne czasy (koniec lat siedemdziesiątych XX wieku), ale zrealizowało ono swoje marzenia. Pytał o marzenia młodych ludzi dzisiaj, bowiem żyją oni w zupełnie odmiennych warunkach i mogą w pełni korzystać z wolności.

Zachęcał też maturzystów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczelnia ta oprócz kierunków klasycznych oferuje też bardzo nowoczesne kierunki studiów, a studiowanie to inwestycja w siebie.

- „Prawdziwe studia uczą dyscypliny oraz umiejętności organizowania sobie czasu” – powiedział między innymi Profesor.

do góry...

Spotkanie z dr Marcinem Kamińskim

7 marca 2011 roku gościł w naszej szkole Dr Marcin Kamiński – prawnik, pracownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Doktor jest absolwentem III LO.

Podczas spotkania z młodzieżą wspominał czas spędzony w Liceum. Zaznaczył, że lata 1994-1998 to okres bardzo ważny w jego życiu. Czas ten miał wpływ na jego późniejsze wybory. Miłe wspomnienia łączą go ze szkołą, nauczycielami, kolegami. Mówił, iż lubił się uczyć. Był uczniem klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym programem języka niemieckiego, co okazało się bardzo znaczące w jego dalszej pracy, zwłaszcza pracy naukowej w zakresie nauk prawnych, gdyż język niemiecki w tej dziedzinie dominuje.

W pracy naukowej zajmuje się teorią prawa administracyjnego, zagadnieniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi. Ukończył już pracę habilitacyjną, która jest obecnie w druku.

do góry...

Spotkanie z Panem Jackiem Napiórkowskim

23 marca 2011 roku - odbyło się kolejne spotkanie z absolwentem III LO. Gościem szczególnym był Pan Jacek Napiórkowski – poeta, prozaik, eseista, tłumacz, Redaktor Naczelny kwartalnika „Nowa Okolica Poetów”, na co dzień Dyrektor Banku.

Podczas spotkania z młodzieżą wspominał czas spędzony w Liceum, a był to okres bardzo burzliwy, bowiem początek jego nauki w szkole średniej zbiegł się z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 roku). Nadeszły czasy bardzo trudne, widoczne było przygnębienie i marazm, to miało wpływ na losy jego i rówieśników. Pięć lat spędził w Stanach Zjednoczonych, gdzie ukończył studia, prowadził na Uniwersytecie wykłady z historii. Jednak w roku 1994 powrócił do Polski.

Miłość do literatury wyniósł z III LO. W swojej refleksji o poezji Pan Jacek Napiórkowski zwrócił uwagę na fakt, iż współczesna poezja jest dla pasjonatów. Poeta winien spełniać wymagania artystyczne, które do tego gatunku są przypisane. Nie jest łatwo być poetą, a poezja staje się dzisiaj filozofią filozofii.

do góry...

Spotkanie z Panią Jadwigą Kupiszewską

7 kwietnia 2011 r. w ramach obchodów 100-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie Pani Jadwiga Kupiszewska – absolwentka Liceum – przygotowała dla młodzieży naszej szkoły wieczornicę pn. „Katyń – w hołdzie dla Twoich prochów”.

Program uwzględniał montaż poetycki do tekstów Stefanii Marszalek Guniewskiej – Wdowy Katyńskiej. Teksty prezentowali: Jadwiga Kupiszewska, Dorota Kwoka, Stach Ożóg oraz młodzi wokaliści rozwijający swe talenty pod kierunkiem Ewy Jaworskiej-Pawełek.

Rocznicowe spotkanie udało się zorganizować dzięki przychylności Kierownika Klubu Wojskowego w Rzeszowie ppłka rez. mgra Kazimierza Gałki oraz Dyrektora III LO mgra Marka Plizgi.

Słowa wdzięczności skierował do uczestników uroczystości Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Rzeszowa, który napisał m.in.: „(...) o Katyniu i dokonanej tam w 1940 roku zbrodni na oficerach Wojska Polskiego i polskich policjantach przypominać trzeba nieustannie – przede wszystkim po to, by przywrócić pamięć i dobre imię ofiar tej zbrodni, ale także po to, by odkłamać historię, w której przez wiele lat oficjalnie nie było miejsca na informacje o tym, co wydarzyło się w Katyniu”.

do góry...

Spotkanie z Panem Grzegorzem Grzybem

1 czerwca 2011 roku odbyło się spotkanie z absolwentem III LO, Panem Grzegorzem Grzybem - kierowcą rajdowym, trzykrotnym Mistrzem Polski, Wicemistrzem Słowacji oraz Mistrzem Europy Centralnej.

Pan Grzegorz Grzyb uczestniczył w rajdach mistrzostw Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Europy – strefy centralnej. Mówił o tym, jak rozpoczęła się jego przygoda z rajdami, w jaki sposób przygotowywany jest samochód, który prowadzi, ile osób pracuje na sukces kierowcy rajdowego, odpowiadał na liczne pytania ze strony młodzieży, wspominał czas spędzony w szkole.

Na zakończenie miłego spotkania Gość wręczył Panu Dyrektorowi III LO Puchar zdobyty w czasie ostatniego rajdu (20-21 maja 2011 r.) „Rally Tríbeč”.

do góry...

Absolwenci III LO - szkole

23 września 2011 roku w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się sesja popularnonaukowa pn. „Absolwenci – szkole”.


Pan dyrektor Mieczysław Pasterski powitał wszystkich, którzy zechcieli przybyć na to spotkanie, a w szczególności emerytowanych nauczycieli III LO, absolwentów szkoły z różnych roczników oraz aktualnych uczniów klas II naszej szkoły, a przede wszystkim naszych prelegentów, którymi byli:
- Redaktor Aleksander Korab – dyrektor ds. informacji „Metro International”,
- Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pierwsza część sesji miała charakter wspomnieniowy, bowiem zaproszeni absolwenci nie zdołali – z przyczyn osobistych – do nas dotrzeć i po krótkiej prezentacji sylwetki Pani prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek odczytano wspomnienia nadesłane i opublikowane w „Księdze Jubileuszowej na 100-lecie Szkoły”, zatytułowane „Wspomnienia uczennicy z lat 1964-1968”.
Następnie zaprezentowano sylwetkę Prof. dra hab. Andrzeja Urbanika i odczytano jego wspomnienia opublikowane w „Księdze Jubileuszowej”. Profesor zatytułował je „Moja przygoda z III LO w Rzeszowie”.

W drugiej części sesji zaprezentowali się nasi goście, absolwenci szkoły.
Redaktor Aleksander Korab – absolwent z 1996 roku, obecnie pracujący w Londynie mówił o swojej przygodzie dziennikarskiej, o drodze, którą przeszedł, ciężkiej pracy, a także o tym, jak odkrył w sobie pasję. „Jeśli macie pasję, to macie wszystko” – konkludował redaktor Korab. Podróżował po całym świecie, a być może poleci w kosmos, czego serdecznie życzymy.

Kolejnym prelegentem był Pan prof. dr hab. Aleksander Bobko – absolwent z roku 1979. Profesor wpisał się w klimat wspomnieniowy, wskazując, iż chodził do szkoły w zupełnie innym systemie (czasy PRL-u), ale w III LO panował klimat dobrej pracy i rzetelnie przekazywanej wiedzy. Po maturze rozpoczął studia w zakresie informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jednak z czasem stwierdził, że brakuje mu humanistyki i podjął studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. „Filozofia okazała się ciekawsza od informatyki” – konkludował Profesor.

do góry...