3 Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Comenius
Uczenie się przez całe życie PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
poniedziałek, 05 listopada 2012 10:46

Od 1 września 2012 r. w naszej szkole realizowany jest Dwustronny Partnerski Projekt Szkół  w programie Comenius „Uczenie się przez całe życie” pod nazwą „Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej”. 

 

Comenius


Dwustronny Partnerski Projekt Szkół  w programie Comenius
„Uczenie się przez całe życie”.


Nazwa projektu:


„Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach Unii Europejskiej”-
„Touristische Schatzsuche im Zentrum und an der Peripherie der Europäischen Union”


W lipcu 2012 roku Polska Narodowa Agencja programu Comenius poinformowała naszą szkołę o zakończeniu  postępowania kwalifikacyjnego dla projektów składanych do dnia 21 lutego 2012 roku. W wyniku selekcji projekt otrzymał na poziomie europejskim status „zaakceptowany” oraz przyznano mu dofinansowanie.
Program realizowany będzie w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 wspólnie ze szkołą partnerską: Gymnasium Traben- Trabach w Niemczech.

Gymnasium Traben- Trabach istnieje od 1573 roku. Realizacja myśli europejskiej należy
do najważniejszych zadań szkoły. Świadczy o tym nawiązanie współpracy z 21 europejskimi szkołami w przeciągu ostatnich 13 lat.

Obie nasze szkoły leżą w obszarach granicznych. Mieszkańcy tych terenów przeżyli w swojej historii trudne czasy, lecz pozostawili cenne dziedzictwo kulturowe. W ramach dzisiejszych granic Unii Europejskiej Traben- Trabach leży w centrum, podczas gdy Rzeszów położony jest  raczej peryferyjnie. Właśnie w tym dostrzeżona została geograficzna zaleta współpracy, co wyraża się również w nazwie projektu. Turystyka jest wyrazem europejskiej wolności
w której żyjemy oraz motorem rosnącej europejskiej świadomości obywatelskiej. W obu miejscowościach, które są tak różne pod względem wielkości, położenia i zaplecza, turystyka symbolizuje również nadzieję na rozwój gospodarczy i na postępujące zmiany strukturalne
w kierunku nowoczesnego społeczeństwa.


Cele projektu:


•    poznanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa regionu własnego i regionu partnera,
•    zestawienie i ocena turystycznych elementów składowych własnego regionu i regionu partnera,
•     uwrażliwienie na długofalową turystykę poprzez zastosowanie gier strategicznych,
•    poznanie pracowników w instytucjach ds. turystyki w obu miejscowościach oraz ich metod pracy,
•    samodzielne zebranie zdobytej wiedzy w formie turystycznych produktów (plakaty, broszury, zdjęcia, filmy),
•    artystyczne przedstawienie wyników projektu podczas wymiany uczniowskiej,
•    pomnożenie i rozwijanie kompetencji językowych,
•    pomnożenie i rozwijanie kompetencji informatycznych.

W ramach projektu realizowana będzie współpraca z partnerami spoza szkoły. Należą do nich m.in.:

•    instytucje ds. turystyki w Traben- Trabach i w Rzeszowie,
•    Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w której siedzibie przeprowadzony zostanie projekt „Zrównoważony rozwój”,
•    grupa projektowa  Bundeswehr POL&IS (Polityka i Międzynarodowe Bezpieczeństwo).

Prace projektowe są zintegrowane z lekcjami przedmiotowymi i realizowane w trakcie zajęć lekcyjnych klas licealnych. Dotyczą następujących przedmiotów szkolnych:

•    historii (badanie dziedzictwa historycznego obu regionów),
•    geografii (analiza geograficznych warunków obu regionów turystycznych
i gospodarczego znaczenia turystyki),
•    biologii (badania dotyczące endemitów w obu regionach),
•    matematyki i informatyki (opracowanie ankiet, statystyk, prognoz),
•    wiedzy o kulturze (badanie dziedzictwa kulturowego- architektura, sztuka),
•    muzyki (przygotowanie wspólnego występu- orkiestra, chór, grupy taneczne),
•    języka niemieckiego (polscy uczniowie) i języka francuskiego (niemieccy uczniowie). Dokonają oni analizy wpływu języka sąsiada na język ojczysty,
•    języka angielskiego (polscy i niemieccy uczniowie będą się komunikować w trakcie realizacji projektu także w języku angielskim),
•    wychowania fizycznego (zawody sportowe).

 

 

KATALOG TREŚCIOWY PROJEKTU

 

 


Szkolny Koordynator programu Comenius
Ewa Salamon

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 19:52