Wiedeńska Secesja

3

18 października 2018 r. klasa 3 g wzięła udział w warsztatach na temat Wiedeńskiej Secesji.

Zajęcia odbyły się w Bibliotece Austriackiej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
z okazji corocznego jesiennego festiwalu literackiego „Austria czyta”.
Warsztaty zorganizowała i przeprowadziła Pani dr Ewa Cwanek-Florek.