INFORMACJA

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA

EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE

obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2018/2019

oraz

  • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2014/2015 – 2017/2018
  • dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  • dla absolwentów techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018
  • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dla osób, które po 1 września 2016 r. uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Przydatne linki:

Komunikaty i informacje:

Back to top