Wymagania edukacyjne w 4-letnim Liceum

Przedmiot

Wymagania
Język polski

 Język polski klasa 1
 Język polski klasa 2
 Język polski klasa 3
 Język polski klasa 4

Język angielski

 Język angielski klasa 1
 Język angielski klasa 2
 Język angielski klasa 3
 Język angielski klasa 4

Język niemiecki

 Język niemiecki klasa 1
 Język niemiecki klasa 2
 Język niemiecki klasa 3
 Język niemiecki klasa 4

Język hiszpański

 Język hiszpański klasa 1
 Język hiszpański klasa 2
 Język hiszpański klasa 3
 Język hiszpański klasa 4

Język francuski

 Język francuski klasa 1
 Język francuski klasa 2
 Język francuski klasa 3
 Język francuski klasa 4

Język rosyjski

 Język rosyjski klasa 2
 Język rosyjski klasa 3
 Język rosyjski klasa 4

Muzyka

 Muzyka

Historia

 Historia zakres podstawowy klasa 1
 Historia zakres podstawowy klasa 2
 Historia zakres podstawowy klasa 3
 Historia zakres podstawowy klasa 4

 Historia zakres rozszerzony klasa 1
 Historia zakres rozszerzony klasa 2
 Historia zakres rozszerzony klasa 3
 Historia zakres rozszerzony klasa 4

Wiedza o społeczeństwie

 Wiedza o społeczeństwie klasa 1
 Wiedza o społeczeństwie klasa 2
 Wiedza o społeczeństwie klasa 3
 Wiedza o społeczeństwie klasa 4

Historia i teraźniejszość

 Historia i teraźniejszość

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o biznesie

 Wiedza o biznesie

Geografia

 Geografia zakres podstawowy klasa 1
 Geografia zakres podstawowy klasa 2
 Geografia zakres podstawowy klasa 3

 Geografia zakres rozszerzony klasa 1
 Geografia zakres rozszerzony klasa 2
 Geografia zakres rozszerzony klasa 3
 Geografia zakres rozszerzony klasa 4

Biologia

 Biologia zakres podstawowy klasa 1
 Biologia zakres podstawowy klasa 2
 Biologia zakres podstawowy klasa 3

 Biologia zakres rozszerzony klasa 1
 Biologia zakres rozszerzony klasa 2
 Biologia zakres rozszerzony klasa 3
 Biologia zakres rozszerzony klasa 4

Chemia

 Chemia zakres podstawowy klasy 1, 2, 3

 Chemia zakres rozszerzony klasy 1, 2, 3, 4

Fizyka

 Fizyka zakres podstawowy klasa 1
 Fizyka zakres podstawowy klasa 2
 Fizyka zakres podstawowy klasa 3

 Fizyka zakres rozszerzony klasa 1
 Fizyka zakres rozszerzony klasa 2
 Fizyka zakres rozszerzony klasa 3
 Fizyka zakres rozszerzony klasa 4

Matematyka

 Matematyka zakres podstawowy klasa 1
 Matematyka zakres podstawowy klasa 2
 Matematyka zakres podstawowy klasa 3
 Matematyka zakres podstawowy klasa 4

 Matematyka zakres rozszerzony klasa 1
 Matematyka zakres rozszerzony klasa 2
 Matematyka zakres rozszerzony klasa 3
 Matematyka zakres rozszerzony klasa 4

Informatyka

 Informatyka zakres podstawowy klasa 1
 Informatyka zakres podstawowy klasa 2
 Informatyka zakres podstawowy klasa 3

 Informatyka zakres rozszerzony klasa 1
 Informatyka zakres rozszerzony klasa 2
 Informatyka zakres rozszerzony klasa 3
 Informatyka zakres rozszerzony klasa 4

Edukacja dla bezpieczeństwa  Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 1
Wychowanie fizyczne  Wychowanie fizyczne