Fundacja Rozwoju Informatyki, działając na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ma bardzo ciekawą propozycję dla uzdolnionych matematycznie i informatycznie uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowanych swoim rozwojem informatycznym. Już w czwartek 30.09 o godz. 13:00. odbędzie się konkurs Bóbr-MAP II. To konkurs, który nie wymaga umiejętności programowania, ani znajomości algorytmów, jest konkursem łamigłówek i zadań logicznych, ale dobry wynik otwiera drogę do udziału w projekcie MAP, który jest ważną częścią Programu Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 (https://map.org.pl).

Drodzy uczniowie, nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Pola nadziei", organizowanej przez Fundację Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Inicjatywa ta ma na celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tą opiekę zapewniają. 

W dniu 24 września 2021 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski w związku z 200. rocznicą urodzin Cypriana Norwida - Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 20 uczestników zaprezentowało swoje interpretacje wierszy Norwida.

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida - Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
21 września 2021 roku Jury oceniło prace nadesłane na konkurs fotograficzny. Twórczą inspiracją były słowa wiersza Cypriana Norwida zaczerpnięte z liryku pt. „Marionetki”.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W tym roku w naszej szkole świętujemy ten dzień 27.09.2021 i w związku z tym zachęcamy uczniów do uczestnictwa w ciekawych zajęciach i konkursach:

Back to top