W roku szkolnym 2016/2017 klasa humanistyczna 1a III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie nawiązała współpracę z Katedrą Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ w Rzeszowie. W ramach działań przewidziane są cykle wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych WSIiZ.  W roku szkolnym 2017/2018 klasa 2a kontynuuje współpracę z WSIiZ w ramach projektu Klasy Patronackie

Chór  „DOMINANTA” przygotowuje się do eliminacji rejonowych Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Przegląd odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2017r. w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie. Dyrygent: mgr Wiesław Pyzia.

Chór „DOMINANTA” w kameralnym składzie zdobył II miejsce w kategorii III szkoły średnie w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotyczno - Religijnej w Majdanie Królewskim.

23 listopada 2017r. (czwartek)  o godz. 17:00 odbędzie się spotkania informacyjne dla rodziców uczniów klas I, II i III Liceum i klas II i III Gimnazjum. 

Zapraszam
Marek Plizga
Dyrektor
III LO w Rzeszowie

10 listopada odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Drogą demokratycznego głosowania wybrano nowy skład Samorządu. Przewodniczącym naszego liceum został Paweł Bytnar z klasy IIc, zdobywając 358 głosów. Stanowisko zastępcy przewodniczącego objęła Sylwia Fudali z klasy II a uzyskując 242 głosy. Oddano 613 głosów, z czego 13 uznano za nieważne. Frekwencja w tym dniu wynosiła 82%. Serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej współpracy.

Back to top