Wyniki Konkursu Fotograficznego XXIX edycji RDKS.

Konkurs Fotograficzny XXIX edycji RDKSShow Gallery

Do konkursu Fotograficznego XXIX edycji RDKS przystąpiło 26 autorów. 

Po wnikliwej analizie nadesłanych 76 prac Jury w składzie:

Jerzy Skiba – Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego
Wiesław Pyzia – Nauczyciel wiedzy o kulturze w III LO w Rzeszowie
Marek Plizga – Dyrektor III LO w Rzeszowie 
Mieczysław Pasterski – Wicedyrektor III LO w Rzeszowie
Andrzej Król – Wicedyrektor III LO w Rzeszowie,

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA 

Gabriela Zaborowska – I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

II NAGRODA 

Klaudia Lubas – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

III NAGRODA 

Jakub Wawruch – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie 

WYRÓŻNIENIA:

Maksymilian Leszczyński – Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Karolina Kapustyńska – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie 

Daria Kotarba – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Miłosz Dąbrowski – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Liliana Wisz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krasnem

Zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (ul. Szopena 11, tel. 17 7482870) w terminie od 18 stycznia 2022r. 

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu fotograficznego. Zachęcamy do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac w galerii RDKS.