W roku  szkolnym  2017/2018 III Liceum  Ogólnokształcące  im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie  planuje utworzenie następujących  oddziałów   klas  pierwszych:

 Klasa  Język obcy

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
realizacja - od klasy drugiej

 I  II
1a j.angielski /*

drugi język obcy/** do wyboru przez kandydata spośród następujących:
j. niemiecki,   j. francuski,  j.hiszpański,  j. rosyjski

język polski,  historia,  
wiedza o społeczeństwie
1b j.angielski /*  matematyka,  fizyka, informatyka
1c  j.angielski /*  biologia, chemia, matematyka
1d, 1e  j.angielski /*  biologia, chemia, język angielski
1f, 1g  j.angielski /*  matematyka, geografia, język angielski

/*   -  kontynuacja 
/** - grupy  międzyoddziałowe dla początkujących lub zaawansowanych.

Back to top