Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby Pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy święto matematyki tzw. Pi Day. Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco, uznane zostało też (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu.  Zwyczaj ten przywędrował także do Polski. Od 2020 roku 14 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki proklamowany rezolucją 40. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019. Z tej okazji nauczycielki i nauczyciele matematyki z naszej Szkoły przygotowali dla uczniów ciekawostki i zadania związane z liczbą π. Życzymy uczniom dobrej zabawy!

19 lutego po raz pierwszy obchodziliśmy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. W tym dniu przeprowadziliśmy on-line quiz wiedzy dla naszych uczniów i pracowników. Quiz składał się z 30 pytań z następujących dziedzin: biologia, chemia, fizyka, geografia, sport.

Informuję, że III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie przystępuje do próbnego egzaminu maturalnego, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach 3-16 marca 2021 roku. Więcej informacji zostanie przekazanych uczniom i rodzicom przez dziennik elektroniczny i platformę Microsoft Office 365.

Marek Plizga
Dyrektor szkoły

Z głębokim żalem zawiadamiam
o śmierci
Pani mgr  Urszuli Szczepan

długoletniej nauczycielki  fizyki
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie,
cenionej pedagog i wychowawcy młodzieży.

Dyrektor
Marek  Plizga

SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie informuje, że w ramach programu szczepień dla mieszkańców Miasta Rzeszowa istnieje możliwość skorzystania z darmowego szczepienia dla dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia oraz dorosłych w wieku do 74 roku życia z obniżoną odpornością. NIE JEST WYMAGANE OŚWIADCZENIE LEKARSKIE! PACJENT PODPISUJE OŚWIADCZENIE WŁASNE O STANIE OBNIŻONEJ ODPORNOŚCI, DOSTĘPNE W PUNKTACH SZCZEPIEŃ.

Back to top