Dyrektor

Marek Plizga

Wicedyrektorzy

Mieczysław Pasterski

Andrzej Król

Religia ks. Józef Mucha
ks. Joachim Leszczyna
Magdalena Rzym
Barbara Szczygieł
Etyka Małgorzata Książek
Język polski Katarzyna Delikat
Halina Hospod
Grażyna Dzikowska
Greta Konefał
Lidia Kwolek
Jadwiga Żak
Język angielski Małgorzata Baran
Ryszard Chrząstek
Maja Dąbrowska-Mosior
Maria Grębosz
Maria Horodecka
Małgorzata Kowalska
Anna Mazur
Krzysztof Migut
Maria Stępak
Agata Walas-Barłowska
Joanna Zielińska
Dominika Zielińska-Dusza
Język niemiecki Anna Mazur
Wojciech Nowicki
Monika Obrzód
Ewa Salamon
Język francuski Helena Leja
Język hiszpański Agnieszka Bury
Magdalena Martinez-Węgrzyn
Małgorzata Kabaj
Język rosyjski Wanda Lignowska-Bajda
Matematyka Renata Jurasińska
Barbara Kisiel
Anna Pilat-Wątroba
Henryka Szoblik
Magdalena Trzaska
Sławomir Sorek
WOS Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Roman Zych
Marcin Jurzysta
Historia Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Marek Plizga
Mieczysław Pasterski
Marcin Jurzysta
Biologia  Renata Miąsik
Elżbieta Plizga
Stefan Regel
Agnieszka Cencora
Geografia  Andrzej Król
Iwona Petryczkiewicz-Nowak
Ewa Szmigiel
Fizyka Roman Nawojski
Lucyna Wiech-Bachórz
Danuta Pastuszak
Chemia Dorota Pasoń
Aneta Kwolczak
Patrycja Pikuzińska
Elżbieta Plizga
Piotr Szewc
Edukacja dla bezpieczeństwa Dominika Pomianek
Informatyka Urszula Bieniasz
Justyna Gordon
Jan Krakowiak
Wojciech Nowicki
Lucyna Wiech-Bachórz
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Gordon
Wychowanie fizyczne Robert Gnida
Piotr Adamczyk
Anna Słupek
Alicja Lewińska
Małgorzata Wiech
Grzegorz Wiśniowski
Wiesław Pyzia
Bożena Bartman
Wychowanie do życia w rodzinie Grażyna Dzikowska
Henryka Szoblik
Muzyka Wiesław Pyzia
Biblioteka Wanda Lignowska-Bajda
Monika Piekarz
Ewa Salamon
Pedagog szkolny Elżbieta Kaluga
Psycholog szkolny Małgorzata Wcisło
Doradca zawodowy Monika Bury
Sekretariat Krystyna Sowa
Alicja Wolańska
Elżbieta Wilczak
Higienistka szkolna Halina Wilk
Księgowość Anna Ziemińska
Małgorzata Kliba