Dyrektor Marek Plizga
Wicedyrektor Mieczysław Pasterski
Religia ks. Stanisław Szczepanik
ks. Łukasz Ślusarczyk
Etyka Małgorzata Książek
Język polski Katarzyna Delikat
Grażyna Dzikowska
Greta Konefał
Lidia Kwolek
Teresa Skałecka
Język angielski Maja Dąbrowska-Mosior
Maria Grębosz
Wojciech Witek
Barbara Kurstak-Bobala 
Krzysztof Migut
Małgorzata Baran
Renata Drążek
Agata Walas
Język niemiecki Ewa Głowacka - Perłowska
Wojciech Nowicki
Ewa Salamon
Język francuski Helena Leja
Język hiszpański Agnieszka Bury
Magdalena Martinez-Wągrzyn
Język rosyjski Wanda Lignowska-Bajda
Łacina Katarzyna Milcarek
Matematyka Barbara Kisiel
Anna Pilat-Wątroba
Henryka Szoblik
Magdalena Trzaska
Danuta Pastuszak
Lucyna Wiech-Bachórz
WOS Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Andrzej Król
Historia Jerzy Andres
Janusz Drzał
Małgorzata Książek
Marek Plizga
Mieczysław Pasterski
Biologia  Renata Miąsik
Elżbieta Plizga
Stefan Regel
Geografia  Andrzej Król
Roman Nawojski
Fizyka Roman Nawojski
Lucyna Wiech-Bachórz
Danuta Pastuszak
Chemia Dorota Pasoń
Lucyna Mackiewicz
Ewa Borowska-Brzoza
Elżbieta Plizga
Edukacja dla bezpieczeństwa Stefan Regel
Robert Gnida
Informatyka Urszula Bieniasz
Wojciech Nowicki
Lucyna Wiech-Bachórz
Podstawy przedsiębiorczości Justyna Gordon
Wychowanie fizyczne Robert Gnida
Anna Słupek
Alicja Lewińska
Małgorzata Wiech
Grzegorz Wiśniowski
Wiesław Pyzia
Bożena Bartman
Wychowanie do życia w rodzinie Grażyna Dzikowska
Henryka Szoblik
Wiedza o kulturze Wiesław Pyzia
Biblioteka Wanda Lignowska-Bajda
Monika Piekarz
Ewa Salamon
Pedagog szkolny Elżbieta Kaluga
Psycholog szkolny Małgorzata Wcisło
Doradca zawodowy Monika Bury
Sekretariat Krystyna Sowa
Alicja Wolańska
Higienistka szkolna Halina Wilk
Księgowość Anna Ziemińska

Back to top