Atuty III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie


 • 100% zdawalności matury
 • wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
 • dobra lokalizacja w centrum miasta
 • bezpieczeństwo w szkole (monitoring)
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • zmodernizowane sale gimnastyczne, siłownia, boisko do piłki nożnej, ręcznej i siatkowej ze sztuczną nawierzchnią
 • opieka medyczna - higienistka
 • sklepik (możliwość zakupu gorących posiłków)
 • poprzez zajęcia pozalekcyjne rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania oraz wyrównujemy braki w nauce
 • rozwijanie zainteresowań i pasji umożliwiają organizacje działające w szkole: Szkolne Koło Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolny Klub Europejski, 9 RDH, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne (współpraca z PTTK), PCK, LOP, UKS "Trójka", chór "Dominanta"
 • realizujemy projekty unijne m.in.: "Program rozwoju III Loiceum Ogólnokształcącego", "Comenius", "Feniks", "Młodzieżowre Uniwersytety Matematyczne", "Przedsiębiorcze Szkoły", "Innowacyjne Metody Kształcenia w Obrębie Przedsiębiorczości"
 • współpracujemy ze szkołami w Niemczech (Gimnazjum w Traben-Trarbach) i w Izraelu (Szkoła Ofek z Evron) oraz organizacjami: Ośrodkiem Ekologicznym Spohnhaus w Gersheim i "Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia  Europejskiego"
 • współpracujemy z Uniwersytetem Rzeszowskim
 • organizujemy Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej (od 1992 roku), Dzień Norwidowski, "Czytanie Norwida", akcje charytatywne