Wyniki Konkursu Fotograficznego XXIX edycji RDKS.

Konkurs Fotograficzny XXIX edycji RDKSShow Gallery

Do konkursu Fotograficznego XXIX edycji RDKS przystąpiło 26 autorów. 

Po wnikliwej analizie nadesłanych 76 prac Jury w składzie:

Jerzy Skiba – Prezes Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego
Wiesław Pyzia – Nauczyciel wiedzy o kulturze w III LO w Rzeszowie
Marek Plizga – Dyrektor III LO w Rzeszowie 
Mieczysław Pasterski – Wicedyrektor III LO w Rzeszowie
Andrzej Król – Wicedyrektor III LO w Rzeszowie,

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA 

Gabriela Zaborowska – I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

II NAGRODA 

Klaudia Lubas – Technikum nr 7 w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

III NAGRODA 

Jakub Wawruch – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie 

WYRÓŻNIENIA:

Maksymilian Leszczyński – Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

Karolina Kapustyńska – Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie 

Daria Kotarba – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Miłosz Dąbrowski – Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

Liliana Wisz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krasnem

Zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (ul. Szopena 11, tel. 17 7482870) w terminie od 18 stycznia 2022r. 

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu fotograficznego. Zachęcamy do obejrzenia nagrodzonych i wyróżnionych prac w galerii RDKS.

Wyniki Konkursu Literackiego XXIX RZESZOWSKICH DNI KULTURY SZKOLNEJ

Po zapoznaniu się z zestawami wierszy 19 autorów i 13 propozycjami prozatorskimi, Jury:
Wanda Lignowska – Bajda Lidia Kwolek Ewa Salamon,
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W DZIEDZINIE POEZJI

III nagroda:
Helena - za wiersz „Piasek”
Julia Surmiak
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Wyróżnienia:
Vernon Roche – za wiersz „In Absentia Dei”
Marcin Rzeszutek
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

Luna - za wiersz „Przeszłość”
Gabriela Malicka
II Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie

Kalliope – za wiersz „Samotna świeca”
Weronika Klimek
II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego w Jaśle

Driada – za wiersz „Gwiezdny pył”
Aneta Drzał
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie

W DZIEDZINIE PROZY

I nagroda:

Komeyo - „Pisząc do Panny Mallory”
Oliwia Komaniecka
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

II nagroda:
Gabynka – „Babcia Zoja”
Izabela Bortnowska
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

III nagroda:
Vesna – „Słyszę Cię!”
Amelia Dudek
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Wyróżnienia:
Amelia – [bez tytułu]
Amelia Dziadura
Liceum Ogólnokształcące im. Janka Bytnara w Kolbuszowej

A.O. – „Pożegnanie”
Aleksandra Obacz
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu literackiego. Zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród do III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (ul. Szopena 11, tel. 17 7482870) w terminie od 18 stycznia 2022r.