Po zapoznaniu się z zestawami wierszy 26 autorów i 25 propozycjami prozatorskimi Jury Konkursu Literackiego w składzie:
- przewodnicząca jury: dr Hanna Krupińska-Łyp (Uniwersytet Rzeszowski, krytyk literacki),
- członkinie: dr Anna Niewolak (Uniwersytet Rzeszowski, krytyk literacki),
mgr Wanda Lignowska-Bajda (nauczyciel III LO w Rzeszowie) 
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W informacji dotyczącej regulaminu konkursu dziennikarskiego w ramach XXV RDKS pojawiła się nieścisłość. Uczestnicy konkursu powinni przygotować i przesłać na adres szkoły relację dziennikarską dotyczącą wybranego wydarzenia politycznego, kulturalnego, społecznego lub sportowego, które miało miejsce w listopadzie 2017r. na Podkarpaciu. Tematyka i liczba znaków pozostają bez zmian.

W dniu 7 grudnia 2017 r. godz. 10.40 rozpocznie się konferencja prasowa „100 pytań do…” zaproszonego gościa, którym będzie Pani Marta Niewczas. Podczas konferencji każdy uczestnik konkursu dziennikarskiego będzie miał prawo zadania trzech pytań (zastrzegamy sobie zmianę/ograniczenie liczby pytań po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń od uczestników) i obowiązek napisania zwięzłej relacji z przebiegu konferencji. Jurorzy oceniać będą nie tylko końcowe relacje, ale również merytoryczne przygotowanie uczestników do konferencji. 

Serdecznie zapraszamy do udziału
XXV edycji RDKS 

organizowanych 
w III Liceum Ogólnokształcącym 
w Rzeszowie 

w dniach 6-8 grudnia 2017 r.
Koncert finałowy odbędzie się 
19 grudnia 2017 r.
w WDK w Rzeszowie


 

Informator XXV RDKS można pobrać w formacie pdf 
--> pobierz tutaj.

Kartę zgłoszenia można pobrać 
w formacie pdf --> pobierz tutaj
w formacie doc --> pobierz tutaj

 

Wyniki konkursu MONODRAM XXIV edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.

Autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac zapraszamy na spotkanie z jurorami konkursu literackiego podczas uroczystego otwarcia XXIV edycji RDKS 23 listopada 2016r. o godz.10:30 w auli III LO w Rzeszowie.

Wyniki konkursu fotograficznego XXIV edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.

Wyniki konkursu tanecznego XXIV edycji Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.