Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny oraz Klub Szkół Herbertowskich zapraszają uczniów naszej szkoły do udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pn. “Płynąć pod prąd”.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: wiersz i proza. Celem konkursu pn. “Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych oraz zapomnianych bohaterów.

Temat pracy konkursowej brzmi:

Zbigniew Herbert w “Przesłaniu Pana Cogito” napisał o tych, którzy (…) płyną pod prąd (…), że są spadkobiercami “(…) Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów (…)”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiego gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda, nawet za cenę utraty życia.

Termin zgłoszenia i nadesłania pracy upływa 15 kwietnia 2020 roku. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele języka polskiego III LO.

Back to top