W imieniu Szkolnego Kola Wolontariatu składamy serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie podopiecznym z Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Uczniowie klas: 1b, 1d, 1g, 2c, 2d, 3as, 3bs, 3es, 3fs, 3ag, 3bg, 3dg, 3eg, 3fg oraz nauczyciele III LO w Rzeszowie, pracownicy i rodzice aktywnie włączyli się w pomoc dzieciom, za co pięknie dziękujemy. Dzięki Wam możliwa będzie realizacja zamierzonych inicjatyw. Jesteście wspaniali!
Patrycja Pikuzińska, Anna Słupek, Piotr Adamczyk

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu dla Hospicjum dla DzieciShow Gallery