W listopadzie 2023 roku w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę żywności, środków czystości oraz zabawek dla Podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. 8 grudnia 2023 roku przekazaliśmy dary. Dziękujemy Rodzicom i Uczniom za ogromną wrażliwość, otwarte serce i bezinteresowną chęć czynienia dobra. Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu akcji – osobom zaangażowanym w jej organizację, promocję i prowadzenie.

Śmiało możemy stwierdzić, że wspólnie odnieśliśmy ogromny sukces. 

Mikołajkowa akcja dla Hocpicjum dla DzieciShow Gallery

Koordynatorzy akcji na terenie szkoły:

Patrycja Pikuzińska, Piotr Adamczyk oraz Anna Słupek