14 grudnia 2021r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce na kryte lodowisko w Dębicy. Głównym celem wyjazdu było m.in. propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach, wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, a przede wszystkim DOBRA ZABAWA !!! ⛸️⛸️⛸️⛸️⯑⯑ Opiekunowie: p. Bożena Bartman (organizator), p. Anna Słupek, p. Małgorzata Wiech.

Wycieczka na lodowisko w DębicyShow Gallery