Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach wf-u  na lodowisku w Millenium Hall i w sali Jamping.

Lekcje wf-uShow Gallery