6 czerwca 2023 roku odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Norwida w Rzeszowie kolejne, trzynaste już – czytanie wybranych utworów Cypriana Norwida – Patrona Szkoły.

W zespołach klasowych (1d, 1e, 1f, 2a, 2c, 2e, 2f, 3c, 3d) prezentowano teksty liryczne i prozatorskie autora poematu „Promethidion”. Wybrzmiały również teksty („Fortepian Szopena”, „W Weronie”, „Bema pamięci żałobny-rapsod”) w wersji śpiewanej. 259. uczniów III LO w Rzeszowie zostało zaangażowanych w „Czytanie Norwida”, pod opieką merytoryczną polonistek i jednocześnie organizatorek ogólnopolskiego projektu.

XIII Show Gallery