Z okazji Dnia Patrona zapraszamy uczniów III LO w Rzeszowie do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym. Inspiracją będą słowa Cypriana Norwida zaczerpnięte z poematu „Promethidion”: „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”.

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe (w formacie 10 x15 cm lub maksymalnie 20 x 30 cm)  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16 września 2019 roku. Każdy uczestnik konkursu może przygotować maksymalnie trzy zdjęcia.

Laureaci otrzymają nagrody.

Organizatorzy: 
nauczyciele języka polskiego, wiedzy o kulturze i muzyki

Back to top