Społeczność III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie świętowała Dzień Patrona. O godz. 9.00 młodzież klas II oraz III zaprezentowała program słowno-muzyczny pn. „Wokół „Assunty” Cypriana Norwida”.

Dzień Patrona 2019Show Gallery

Uczniowie (Dominik Pawlus, Paulina Płodzień, Agnieszka Drzał, Aleksandra Gołda, Natalia Nowak, Mateusz Chmura, Klaudia Migacz, Natalia Ziaja) czytali duże fragmenty czterech pieśni Norwidowskiego poematu, a solistki (Sylwia Gil, Małgorzata Marzec, Izabela Porada) wystąpiły we współczesnym repertuarze Edyty Geppert, Marka Grechuty czy Roksany Węgiel. Całość objęli konferansjersko: Patrycja Porada i Łukasz Kołodziej z klasy III „a”.

W spotkaniu uczestniczyli wicedyrektorzy III LO: Mieczysław Pasterski, Andrzej Król, nauczyciele oraz uczniowie klas: II „a”, II „f”, II „h”, III „a”, III „c”. 

Dziękujemy wszystkim artystycznie uzdolnionym uczniom naszej szkoły, którzy chcieli podzielić się poetyckim słowem z rówieśnikami. Szczególne słowa podziękowania należą się również uczniom: Maciejowi Błoniarzowi, Wojciechowi Antkowiczowi i Adamowi Cieleckiemu - przygotowującym nagłośnienie.

Opiekę merytoryczną i artystyczną sprawowały polonistki III LO: Grażyna Dzikowska i Lidia Kwolek.

Back to top