Spotkania rodziców uczniów klas II i III z wychowawcami w roku szkolnym 2020/2021 w okresie epidemii będą odbywać się w sposób zdalny z wykorzystaniem kont Microsoft Office 365. Zapraszam na pierwsze spotkanie 10 września o godzinie 17:00.
Rodzice  uczniów klas I odbędą  pierwsze  spotkanie w szkole  w dniach:
Klasy Ia, Ib, Ic - 9 września 2020 r., godzina 17:00
Klasy Id, Ie, If, Ig - 10 września 2020 r., godzina 17:00
Spotkania w szkole odbędą się w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego.
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Back to top