Wewnątrzszkolny kalendarz
roku 2020/2021
III Liceum Ogólnokształcące
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie

Pobierz plik pdf --> tutaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

– najważniejsze terminy

    01    września 2020   -  Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    23 - 31 grudnia 2020        -  Zimowa przerwa świąteczna

    22     stycznia  2021    -  Zakończenie zajęć I półrocza

    01-14  lutego  2021          -  Ferie zimowe     

    01 - 06  kwietnia 2021   -  Wiosenna przerwa świąteczna

    30     kwietnia 2021      -  Zakończenie zajęć dla uczniów klas III liceum

    04 -20 maja 2021   -  Egzaminy maturalne

    25     czerwca 2021   -  Zakończenie roku szkolnego

Wywiadówki – rok szkolny 2020/2021

    09/10 września   2020   -  Spotkanie  dla rodziców uczniów wszystkich klas

    26   listopada  2020   -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów 

    21   stycznia 2021   -  Wywiadówka  dla rodziców wszystkich uczniów, informacja o ocenach śródrocznych

    25 marca 2021   -  Wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów 

    20 maja 2021                   -  Wywiadówka dla rodziców uczniów klas I i II

Dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktycznych

– rok szkolny 2020/2021

- 02 listopada 2020 r.

- 04 maja 2021 r.

- 05 maja 2021 r.

- 06 maja 2021 r.

- 07 maja 2021 r.

- 04 czerwca 2021 r.

- 23 czerwca 2021 r.

- 24 czerwca 2021 r.

Back to top