Drogi Maturzysto 2021
Przygotowując się do egzaminu maturalnego w 2021 r. zapoznawaj się na bieżąco z komunikatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. CKE informuje, że w przypadku obowiązywania w kraju stanu epidemii związanej z COVID-19, podobnie jak w roku 2020 wydane zostaną wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego.

Poniżej zamieszczono przydatne linki o egzaminie maturalnym 2021:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Arkusze maturalne 2020

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/2020-2/

Materiały dodatkowe

Karty wzorów

Próbny egzamin maturalny 2020

Próbny egzamin

Przykładowe arkusze

Adresy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

men.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna

cke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

oke.krakow.pl

Panel zdających i absolwentów (w obrębie OKE) 

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103121435785