Z głębokim żalem zawiadamiam
o śmierci
Pani mgr  Urszuli Szczepan

długoletniej nauczycielki  fizyki
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie,
cenionej pedagog i wychowawcy młodzieży.

Dyrektor
Marek  Plizga

Back to top