Projekt "Geniallne Szkoły na mapie" powstał, aby zaprezentować niezwykłe prace uczniów i nauczycieli, którzy otworzyli wirtualnie swoje szkoły dla innych! Prezentacje pokazują ogrom działań, aktywności i sukcesów uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej i szkół. 

Projekt pozwoli na dzielenie się pomysłami, odszukanie szkół o podobnych profilach i sposobach pracy. Stwarza możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim. 

Przygotowane wirtualne prezentacje szkół ukazują nowoczesne oblicze placówek oraz wykorzystanie rozwiązań TIK w codziennej pracy z uczniami.

 https://view.genial.ly/604cc0159eeebd0d955a564f/interactive-content-geniallne-szkoly-na-mapie

https://view.genial.ly/60466a73cd9ec70d99045923/presentation-iii-lo-rzeszow-trzymaj-z-norwidem