Rok 2021 decyzją Sejmu i Senatu RP został ustanowiony Rokiem Cypriana Norwida. III Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie od wielu lat wdraża, podtrzymuje i pielęgnuje różnorodne inicjatywy związane z twórczością tego wybitnego poety i artysty, który od 1985 roku jest Patronem Szkoły.  

W ostatnim czasie zrealizowaliśmy innowację pedagogiczną pn. „Tradycja Norwidowska w III LO w Rzeszowie” (zobacz --> tutaj). Obecnie kontynuujemy innowację pn. „Z tradycją w przyszłość… Norwid uwspółcześniony”. Organizujemy: Dzień Patrona III LO, „Czytania Norwida”, konkursy (literacki, muzyczny, fotograficzny) dla młodzieży, uczestniczymy w tematycznych konkursach ogólnopolskich poświęconych twórczości Norwida. Współpracujemy ze szkołami noszącymi imię Cypriana Norwida.