Stypendium Primus inter pares przysługuje uczniom, którzy z egzaminu maturalnego osiągnęli wyniki: 
- co najmniej 85 %, liczone jako średnia z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym 
- oraz co najmniej 75 %, liczone jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Szczegółowe informacje, w tym  wnioski do pobrania ze strony Urzędu Miasta, zobacz --> tutaj.