Nauczyciele języka niemieckiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie zapraszają uczniów klas I-IV uczących się języka niemieckiego do udziału w konkursie: „Die schönste Weihnachtskarte”  - konkurs na najładniejszą niemiecko–polską kartkę bożonarodzeniową.

 

REGULAMIN KONKURSU „DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSKARTE”:

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka niemieckiego.

 

2. Przebieg konkursu:

 

· uczniowie wykonują indywidualnie kartki bożonarodzeniowe. Każda świąteczna kartka powinna być ozdobiona zgodnie z tematyką i ma zawierać życzenia w języku niemieckim i polskim z okazji Bożego Narodzenia;

 

· technika wykonania prac jest dowolna;

 

· format kartki świątecznej- A5 lub A6;

 

· każdą pracę należy podpisać ołówkiem, podając: imię, nazwisko i klasę;

 

· prace należy dostarczyć do swoich nauczycieli języka niemieckiego w terminie do 6 grudnia 2022 r. (wtorek) włącznie.

 

· oceny prac dokona jury złożone z nauczycieli;

 

· oceniane będą: poprawność językowa, pomysłowość oraz estetyka wykonania;

 

· trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Przewidujemy nagrody rzeczowe oraz ocenę celującą za aktywność z języka niemieckiego;

 

· prace przekazane na konkurs organizatorzy zachowują w szkole i nie zwracają ich autorom.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Wir laden Euch herzlich zum Weihnachtswettbewerb ein!