26 października b.r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, którym potwierdzili swój związek z III Liceum. Przyrzekali, że pozostaną wierni obowiązującym w nim wartościom i zasadom.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Show Gallery

Uroczystość wiązała się z 38. rocznicą nadania szkole imienia Cypriana Kamila Norwida, genialnego romantycznego artysty, któremu dopiero  późniejsze wieki przyznały należne miejsce w panteonie polskich twórców. Słowa poety: „Cóż wiesz o pięknem”…Kształtem jest miłości”, stanowiły hasło przewodnie uroczystości.

W programie wykorzystano wiersze Norwida, których treść nadal pozostaje uniwersalna.

Akademię uświetnił występ chóru szkolnego pod kierunkiem p. Wiesława Pyzi, a całość przygotowała p. Greta Konefał