Zapraszam na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godzinie 17:30.
Dyrektor III LO w Rzeszowie
Marek Plizga