W dniu 24 stycznia br. grupa uczniów klas maturalnych realizująca program chemii rozszerzonej wzięła udział w XXX Seminarium „Wybrane Problemy Chemii”, które zostało zorganizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. 

Uczniowie uczestniczyli w ciekawych wykładach dotyczących najbardziej aktualnych badań z zastosowania chemii, technologii chemicznej i biotechnologii w życiu codziennym ("Zaszczepmy się wiedzą, czyli prawdy i mity o szczepieniach …” - dr Marta Sochacka-Piętal, „Chemia w kropli piwa …” - dr inż. Maciej Kisiel). Na koniec części wykładowej odbył się koncert Studenckiego Zespołu Artystycznego „FORTE”. Spotkanie zakończyły spektakularne, pełne kolorów i “magii” pokazy chemiczne, przygotowane przez Koło Naukowe Studentów Chemii „Esprit”. Zaprezentowane eksperymenty dostarczyły wielu wrażeń wzrokowych jak i słuchowych.   

XXX Seminarium Show Gallery

Udział w tym spotkaniu pozwolił pogłębić wiedzę z zakresu współczesnej chemii i nauk pokrewnych. Dostarczył wielu ciekawych informacji nt. Wydziału Chemicznego oraz samej uczelni. Pokazał także wiele możliwości dla potencjalnych kandydatów, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania chemią.