Proszę  rodziców uczniów III Liceum Ogólnokształcącego  im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie  o zapoznanie się  z ofertą COMPENSA  Towarzystwa Ubezpieczeń  S.A. dotyczącą  warunków ubezpieczenia młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Marek Plizga
Dyrektor III LO w Rzeszowie


W załączniku: “Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży, osób uczących się oraz  personelu  w placówkach oświatowych ubezpieczenie szkolne - 184.”

Back to top