Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek).

Klasy I godz. 9:15 - spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami na boisku szkolnym, a następnie w salach lekcyjnych.
Klasy II i III godz. 9:15 -spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Klasy II wchodzą do szkoły wejściem od boiska szkolnego, klasy III wejściem głównym.

Apelujemy o posiadanie maseczek ochronnych.

Msza Św. w Kościele Św. Krzyża w Rzeszowie  ul. 3-Maja godz. 8:00

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

1 września 2020 roku wracamy z tradycyjną formą nauczania do szkoły. Będzie to długo oczekiwany  powrót do spotkań z wychowawcami, koleżankami i kolegami z ławki szkolnej. Obecna sytuacja epidemiczna wymaga od nas przestrzegania obowiązujących przepisów.
Proszę, aby uczniowie i rodzice zapoznali się z regulaminem funkcjonowania naszego Liceum od 1.09.2020r.

Dyrektor szkoły
Marek Plizga

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

Drodzy Absolwenci!
11 sierpnia 2020 roku otrzymujecie świadectwa dojrzałości. Gratuluję osiągniętych wyników i sukcesów. Dziękuję za 3 lata nauki i życzę powodzenia w realizacji celów osobistych i zawodowych.

Marek Plizga
Dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Komunikat dyrektora szkoły dla absolwentów w sprawie wręczenia świadectw dojrzałości:

Internat Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie dysponuje wolnymi miejscami.
Kontakt: INTERNAT ZSKU
ul. Sucharskiego 4a
35-225 Rzeszów
Tel: +48 17 748 12 17 

Wielki sukces naszej uczennicy! Weronika Kus została finalistką L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2019/2020  oraz znalazła się w gronie dziesięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu na esej pn.  "Ja, Polska, Europa, świat 2040". Weronice serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie pisarskiej.

Podręczniki na rok szkolny 2020-2021

dla klas 1-2 4-letniego liceum

dla klas 2-3 3-letniego liceum 
(po gimnazjum)


 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Kończy się rok szkolny 2019/2020, który stał się nie lada wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Wymagał on od nas wszystkich nie tylko pracowitości i zaangażowania, ale również odwagi, hartu ducha i wytrwałości w realizacji całego procesu nauczania.
Uczniom gratuluję sukcesów w nauce oraz osiągnięć. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej szkoły podczas konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i akcji charytatywnych. 

Komunikat dyrektora szkoły dla uczniów oraz rodziców klas I i II w sprawie wręczenia świadectw 
W związku z utrzymującym się stanem epidemicznym zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i rozdanie świadectw promocyjnych będzie odbiegało od dotychczasowej formuły.
Rozdanie świadectw zostanie rozłożone na dwa dni: 26 (piątek) - klasy pierwsze, 29 czerwca (poniedziałek) - klasy drugie i odbędzie się na półpiętrach budynku szkoły.

W ramach projektu Erasmus+ "Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego”, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w serii anglojęzycznych spotkań online z woluntariuszami Stowarzyszenia Projektów Międzynarodowych INPRO. Ponadto odbyło się spotkanie online z Tomaszem Dziubanem, absolwentem III Liceum, który jest jednym z założycieli rzeszowskiego klubu mówców Inspire Rzeszów Toastmasters.

Back to top