Drodzy uczniowie, nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji "Pola nadziei", organizowanej przez Fundację Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Inicjatywa ta ma na celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tą opiekę zapewniają. 

W dniu 24 września 2021 roku odbył się szkolny konkurs recytatorski w związku z 200. rocznicą urodzin Cypriana Norwida - Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. 20 uczestników zaprezentowało swoje interpretacje wierszy Norwida.

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida - Patrona III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.
21 września 2021 roku Jury oceniło prace nadesłane na konkurs fotograficzny. Twórczą inspiracją były słowa wiersza Cypriana Norwida zaczerpnięte z liryku pt. „Marionetki”.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. W tym roku w naszej szkole świętujemy ten dzień 27.09.2021 i w związku z tym zachęcamy uczniów do uczestnictwa w ciekawych zajęciach i konkursach:

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w trzeciej edycji darmowych warsztatów programowania dla dzieci i młodzieży online, organizowanych pod nazwą „Zaprogramuj Swoją Przyszłość”. Słuchacze biorący udział w kursach otrzymają stosowne certyfikaty, a przede wszystkim wiedzę, będącą jedną z najważniejszych nurtów współczesnej edukacji.

Z radością informujemy, że Joanna Pater z klasy 3cs została laureatką ogólnopolskiego konkursu pn. „Interpretacje twórczości Cypriana Norwida”, zorganizowanego przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Uczennica przygotowała kolaż inspirowany pracą plastyczną Norwida „Port na rzece”. 9 września 2021 roku z rąk Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza odebrała nagrodę oraz pamiątkowy dyplom. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

11 września 2021 r. uczniowie klasy 2d wzięli udział w warsztatach języka niemieckiego w Bibliotece Austriackiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tym razem była to multimedialna wizyta w wiedeńskim gabinecie figur woskowych Madame Tussauds. W 2021 roku instytucja ta świętuje jubileusz dziesięciolecia istnienia w Wiedniu. 

Uprzejmie proszę  rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych zaszczepieniem  dziecka  przeciw COVID-19 o wypełnienie załączonej DEKLARACJI i złożenie jej w sekretariacie szkoły.
Druki DEKLARACJI w formie papierowej również do pobrania w sekretariacie.
DEKLARACJA --> tutaj

Marek Plizga
Dyrektor
III LO w Rzeszowie

Szanowni Rodzice
Zapraszam na spotkania organizacyjne z wychowawcami klas na terenie szkoły.
9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00  odbędą się spotkania dla rodziców uczniów KLAS PIERWSZYCH.
16 września 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00  odbędą się spotkania dla rodziców uczniów KLAS DRUGICH I TRZECICH.
Na terenie szkoły proszę o zachowanie zasad sanitarno- epidemicznych.

Dyrektor Liceum
 Marek Plizga

W roku szkolnym lekcje w III Liceum Ogólnokształcącym odbywają się według planu lekcji, zobacz --> tutaj.
W szkole zorganizowano również zajęcia wspomagające z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zobacz --> tutaj.