Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu maturalnego w 2020 r.
w III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Opracowano na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego
(na dzień 25 maja 2020 r.)

czytaj --> tutaj

Drogi Absolwencie!
W roku szkolnym 2019/2020 podczas egzaminu maturalnego będą obowiązywały inne niż dotychczas procedury. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu. Pozwoli to na sprawne i bezpieczne jego przeprowadzenie. 
Pragnę Cię zapewnić, że mimo koniecznych, narzucających określone normy przepisów epidemiczno-sanitarnych, przez cały czas sesji egzaminacyjnej, możesz liczyć na wsparcie dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Powodzenia.
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Informacja o rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

do III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice Kandydatów

Informujemy, że zaktualizowane szczegóły naboru do naszej szkoły, ukażą się po ogłoszeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty harmonogramupostępowania rekrutacyjnego. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można będzie składać elektronicznie.
Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
Marek Plizga


INFORMACJA    DOTYCZĄCA    PRZYJĘCIA
do klasy pierwszej
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Cypriana Kamila Norwida 
w Rzeszowie 
na rok szkolny 2020/2021

pobierz --> tutaj

DRODZY ABSOLWENCI
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczył nowe terminy egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnego. 
https://cke.gov.pl/wytyczne-dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-w-2020-r-egzaminow-e8-eg-em-epkwz-ez/
Apeluję o przeglądanie stron internetowych ww. instytucji w celu pozyskiwania aktualnych informacji o organizacji i przebieguegzaminu. Dodatkowych informacji będą udzielać także wychowawcy za pośrednictwem platformy Microsoft Office 365/ dziennika elektronicznego.

Z pozdrowieniem
Dyrektor szkoły
Marek Plizga

Drodzy Uczniowie klas trzecich!
Wasz pobyt w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie dobiega końca.
Rada pedagogiczna na swym posiedzeniu dokonała klasyfikacji końcowej i w piątek 24 kwietnia 2020 r. nastąpi zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Ze względu na stan epidemii nie dojdzie do uroczystego wręczenia świadectw i spotkania z dyrektorem oraz wychowawcami.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy

życzę Państwu mocy w codziennym życiu, nadziei w chwilach trudnych, mądrości, która wskazuje drogę oraz spokoju na czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych

Marek Plizga
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r przedłużono zawieszenie zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie wprowadzono realizację lekcji z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Szczegółowe informacje udzielane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Microsoft Office 365.

Apeluję! Dbajmy o zdrowie swoje i innych, zostańmy w domu.

Dyrektor szkoły 
Marek Plizga

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od 12 marca 2020 r. (czwartek) uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie nie przychodzą do szkoły. Zajęcia szkolne zostają zawieszone do 25 marca 2020 r.

Nauczyciele będą przygotowywali  i przesyłali  materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Zachęcam do korzystania  z  e-materiałów dostępnych na stronie cke.gov.pl i innych portalach edukacyjnych.

Uczniu, 

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); 

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; 

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; 

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Proszę wszystkich o zapoznawanie się z informacjami na stronie internetowej szkoły, kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły Marek Plizga

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie zaprasza uczniów naszej szkoły do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim.

W dniu 8 marca 2020 r. (druga niedziela miesiąca) GIEŁDA  STAROCI organizowana  w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie ul. Szopena 11  ODWOŁANA.

ORGANIZATOR   GIEŁDY

Back to top