Zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego do wzięcia udziału w szkolnym konkursie recytatorskim: "Cyprian Norwid - poeta znany i nieznany"

Z okazji Dnia Patrona zapraszamy uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa).

Klasy I godzina 9:15
Spotkanie z dyrektorem szkoły i wychowawcami na boisku szkolnym, a następnie w salach lekcyjnych.
Klasy II i III godzina 9:15
Spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Klasy II wchodzą do szkoły wejściem od boiska szkolnego, klasy III wejściem głównym od parkingu. Apelujemy o posiadanie maseczek ochronnych.

Godzina 8:00  Msza Św. w Kościele Św. Krzyża w Rzeszowie  ul. 3-Maja

1 września 2021 roku wznawiamy tradycyjną formę nauczania w szkole. Rozpoczynamy zajęcia zgodnie z planem lekcji. Obecna sytuacja wymaga jednak od nas przestrzegania obowiązujących zasad epidemicznych. Najważniejsze z nich dotyczą: 
- przychodzenia do szkoły osób bez objawów infekcji oraz osób, które nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej,
- częstego mycia i dezynfekcji rąk, 
- zachowania dystansu
- obowiązku noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach wspólnych, podczas przerw, przed i po zajęciach. 

Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczął  obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:
- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
- przez bankowość elektroniczną
- na portalu Emp@tia

Wypłata świadczeń, będzie następować wyłącznie na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci do III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie powinni pobrać, odręcznie wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły Kwestionariusz ucznia (2 strony). Kwestionariusz ucznia pobierz --> tutaj

26.06.2021 r. w murach naszej szkoły odbyła się oficjalna część Zjazdu Absolwentów klasy o profilu matematyczno-fizycznym, która swój egzamin maturalny zdawała w roku 2001. Zjazd ten odbył się z inicjatywy Absolwentów, a szkoła pomogła w jego organizacji umożliwiając im odświeżenie kontaktów z Nauczycielami oraz udostępniając pomieszczenia na czas spotkania.

Podręczniki na rok szkolny 2021-2022

dla klas 1-2-3 4-letniego liceum --> tutaj

dla klas 3 3-letniego liceum (po gimnazjum) --> tutaj

Stypendium Primus inter pares przysługuje uczniom, którzy z egzaminu maturalnego osiągnęli wyniki: 
- co najmniej 85 %, liczone jako średnia z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym 
- oraz co najmniej 75 %, liczone jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Szczegółowe informacje, w tym  wnioski do pobrania ze strony Urzędu Miasta, zobacz --> tutaj.

Drodzy Absolwenci!
5 lipca 2021 roku o godz. 9:00  podczas spotkań z wychowawcami nastąpi rozdanie świadectw dojrzałości. Dziękuję za 3 lata nauki oraz gratuluję osiągniętych wyników i sukcesów. Życzę powodzenia w realizacji celów osobistych i zawodowych.
Marek Plizga
Dyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Cypriana Kamila Norwida
w Rzeszowie